ماشین حساب کاسیو مدل : CASIO Fx-4500PA

قیمت: 97,000 تومان

 • مناسب برای دانش جویان رشته های فنی مهندسی
 • نمایشگر دو خطی ماتریس
 • همراه با راهنمای فارسی
 • 242 تابع داخلی

شرایط ارسال رایگان را مطالعه نمایید.

[No canvas support]
 • امکان برنامه نویسی ( 1103مرحله)
 • نمایشگر دو ردیفه با امکان برنامه نویسی
 • نمایشگر دو ردیفه ،فرمول ها و نتایج را همزمان نشان می دهد .
 • امکان افزودن متغیر (26 تا163متغیر )
 • سیستم عامل برنامه برای نگهداری برنامه های گوناگون
 • مرور محاسبات قبلی
 • محاسبات مهندسی
 • حافظه فرمول و انتگرال معین
 • محاسبات آماری (واریانس و انحراف معیار )
 • محاسبات در مبناهای مختلف
 • محاسبات منطقی
 • باطری لیتیوم
   

                                                        ویژگیها

 

 242 تابع داخلی .
 

 

2+10 رقم :10 رقم پایه + 2 رقم توان.

 

نمایشگر ماتریس نقطه ای : این سری از ماشین حسابها دارای نمایشگر ماتریس نقطه ای می باشد . در نتیجه نمایش حروف ، علائم و دستورات بر روی نمایشگر امکان پذیر می باشد .

 

 

 با ضمانتنامه تصویریاد(نمایندگی انحصاری ماشین حسابهای  کاسیو )